تبلیغات
ℑ ℜℵ♏ηα ʊϟωـرنـפּـشت تاریکۓღℑ ℜℵ♏ηα ʊϟღ - my family
yumiko tomory
ایشون ام نکو چان بنده هس و خیلی دوسش دارم^^
وب ام نکو

شوسان یا کانکی
بهترین داداش وصمیمی ترین دوستم میباشد ایشون^^
تو همین وب عضو هس!فقط زیاد وقت نداره ک بیاد!
نرسیا چان
ایشون مادر زنم هستن و همچنین زن داداش لایتو
وب نرسیا چان
لن کاگامینه
بهتررررین داداشی ک کپ خودمه
و ایشون داداش ام نکو چانه
مائو تامایی
بهترین ابجیی ک دارم ک همیشه پیشمه و فکرمه!
مرسیی ک هستی ابجیی
وب ابجی مائو

مینامی الی
ابجی بزرگم ک همیشه بهم میسره و خیلیی کاوایی و بانمک هم هس و قالبامو میدرسته برام*---*
قالباش حرف نداره
وب ابجی الی


ابجی هینامی ک ابجی کوچیکم میشه یجورایی و اینکه خیلی شیرین و بانمکه و من باهاش خعلیی تفاهم دارم

ابجی سایه
بهترین ابجی و ساکت و مظلوم ترین ابجی ای ک دارم! 3:
(ازش عکس ندارم)
وب ابجی سایه

اگه کسی از قلم افتاده بگه